Афирмација на Лесновска ликовна колонија
Покрај многуте културни манифестации, во месец Јули 2013 година ја организиравме реномираната меѓународна Лесновска ликовна колонија на која земаа учество 18 учесници од државава и од странство. Со цел афирмација и подобра организација на ликовната колонија, формирани е посебно координативно тело и буџет за нејзина организација.