Во текот на 2011 година се асфалтираше патниот правец Т.Рудари–Пантелеј. Овој проект беше реализиран преку меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пробиштип и општина Кочани со поддршка на Источниот плански регион. Вкупната инвестиција на овој проект изнесува 120.000 евра.