Бадниково гранче

По повод најголемиот верски празник , Божиќ, во организација на Општина Пробиштип на месноста Жгури, традиционално се организира берење на бадникови гранчиња и палење на коледарски оган.

СООПШТЕНИЕ – Пробиштип фото 2016

Во чест на 8 Декември „Св. Климент Охридски“ во Минералошката збирка на Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип, на 7 Декември (среда), со почеток во 10 часот, ќе бидат изложени фотографиите од Конкурсот за фотографија на Општина Пробиштип „Пробиштип фото 2016“, На изложбата Градоначалникот на општина Пробиштип ќе им ги додели наградите на наградените фотографии.

Градење на локални капацитети за креирање на младински политики

Општина Пробиштип, во соработка со невладините организации “Волонтерски Центар Скопје” и “Да Научиме” во следните неколку месеци ќе спроведува Проект поддржан и финансиран од страна на Европската Унија

Соопштение до спортски друштва

Општина Пробиштип во фаза е на изготвување на Програмите за 2017 година.

Се известуваат сите спортски друштва кои се регистрирани и функционираат, односно се натпреваруваат во некоја од македонските лиги,  да достават Програма за 2017 година, во која треба да се содржани сите активности кои што ги планирате, со вкупно потребен Буџет, врз основа на што би Ве предвиделе во Буџетот на општина Пробиштип со дел од средства како поддршка на спортот и спортските активности во нашата опоштина. Програмите да ги доставите до Одделението за јавни дејности при Општина Пробиштип секој работен ден од 08 – 16 часот, а најдоцна до 13.10.2016 година (четврток). Повеќе информации на тел: 483 131 локал 107.

ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ