Новости и известувања

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог – Детален урбанистички план за Урбан Блок 15 Урбан опфат 15.2

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање  („Сл.Весник на РМ” бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и бр.64/18 год.) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Прбиштип за 2018 година со Одлука Број 26-851/11 од 01.12.2017 год., објавена во „Сл.Гласник” на Општина Пробиштип Бр.3/2017 год., […]

Општина Пробиштип го одбележа Денот на учителот

Просечниот учител ви зборува, добриот ви објаснува, одличниот ви покажува а беспрекорниот ве инспирира. Девета година по ред како Општина Пробиштип ја организира свеченоста по повод 5 октомври, светскиот ден на учителот. Единствена сме опшина во Република Македонија што на ваков начин го одбележуваме овој значаен ден. По повод Денот на учителот,Општината распиша конкурс за […]