Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Последни новости и соопштенија

20 редовна седница на Совет на општина Пробиштип

Советот на општина Пробиштип на ден 11.07.2014година (петок) со почеток во 12:00 часот ќе ја одржи 20-та редовна седница со следниот: ДНЕВЕН РЕД 1. Одлука…

Соопштение за јавен увид по Извештајот за стратегиска оцена за ж.средина за Регионалниот план за отпад

Соопштение за јавен увид по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Источен плански регион. Executive_summary_ER_MK Javen…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 27

ОБЈАВА број 27 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.27 Objava 27…

Објава 26

ОБЈАВА број 26 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.26 Objava 26…

Линкови