Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Известување од Градоначалникот на општина Пробиштип

Последни новости и соопштенија

Конкурс за изработка на идејно решение за грб и знаме на општина Пробиштип

Врз основа на член 10 од законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02) член 105 и 106 од Законот за јавните набавки (Службен…

ЈАВЕН ОГЛАС до евидентираните невработени лица за вклучување во Програмата „Општинско -корисна работа„

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Општина Пробиштип, АВРМ и УНДП Оперативниот план на Владата на РМ за активни програми и мерки за вработување…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава бр.33

ОБЈАВА број 33 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava 33 objava 33…

Објава бр.32

ОБЈАВА број 32 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. 1. Objava 32(2) 2.…

Линкови