Известување за намера за изведување на проект

Листа за проверка за определување на обемот на оцената на влијанието врз животната средина

Последни новости и соопштенија

Известување до спортските друштва за доставување на програми за спорт за 2015

Општина Пробиштип е во фаза на изработка на Буџетот за 2015 година. Поради тоа ги известуваме сите спортски друштва на територијата на општина Пробиштип, најдоцна…

Повик за предлози на Здруженија за проекти за зачувување на природата во Брегалничкиот регион

Програмата за зачувување на природата во Македонија објави Повик за предлози на здруженија за реализација на мали проекти во Брегалничкиот регион кои ќе придонесат кон:…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 29

ОБЈАВА број 29 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.29

Објава 28

ОБЈАВА број 28 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.28

Линкови