Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Последни новости и соопштенија

Подготовка на Регионален План за управување со отпад за Источен плански регион

Плански документ Податоци за органот кој го изработува планскиот документ doc3

Информација за јавна расправа

Се информира јавноста дека на 13.02 2014 година (четврток), со почеток во 12.00 часот во Округла сала при Дом на култура Пробиштип, ќе се одржи јавна…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 24

ОБЈАВА број 24 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br.24 Ispravka objava…

Објава 23

ОБЈАВА број 23 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br.23

Линкови