Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Последни новости и соопштенија

Имплементација на проект„ Достоинствена старост -епитет за општествено одговорна општина“

Имплементација на проект„ Достоинствена старост -епитет за општествено одговорна општина“  Општина Пробиштип е во тек од спроведувањето на програмата Општинско корисна работа, проектот „Достоинствена старост епитет за…

20 редовна седница на Совет на општина Пробиштип

Советот на општина Пробиштип на ден 11.07.2014година (петок) со почеток во 12:00 часот ќе ја одржи 20-та редовна седница со следниот: ДНЕВЕН РЕД 1. Одлука…

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 28

ОБЈАВА број 28 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.28

Објава 27

ОБЈАВА број 27 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Објава бр.27 Objava 27…

Линкови