Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Последни новости и соопштенија

17 редовна седница на Совет на општина Пробиштип

Советот на општина Пробиштип на ден 29.04.2014година (вторник) со почеток во 12,oo часот во салата на Домот на културата ќе ја одржи својата 17-та редовна…

Подготовка на Регионален План за управување со отпад за Источен плански регион

Плански документ Податоци за органот кој го изработува планскиот документ doc3

Објави за продажба на државно градежно земјиште

Објава 24

ОБЈАВА број 24 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br.24 Ispravka objava…

Објава 23

ОБЈАВА број 23 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Пробиштип. Objava br.23

Линкови