Новости и известувања

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 2159, 21571, 21581 КО Добрево

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2159, 21571, 21581 КО Добрево – ОПШТИНА ПРОБИШТИП Се известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид […]

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 2147, 2149, 2148 И ДЕЛ ОД КП 2157/1 И 2158 КО ДОБРЕВО

С О О П Ш Т Е Н И Е За спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 2147, 2149, 2148 И ДЕЛ ОД КП 2157/1 И 2158 КО ДОБРЕВО- ОПШТИНА ПРОБИШТИП Се известуваат граѓаните на Општина […]