Новости и известувања

Соопштение од Стручно опертивна група на општина Пробиштип

Почитувани, Врз основа на одржаната 23 (дваесет и третата) седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 19 март 2020 година и Извадокот од Нацрт-записникот на Влада на Република Северна Македонија бр.44-2282/4 и 6 (шестиот) состанок на Стручно опертивната група на општина Пробиштип од 20.03.2020 година за превземање на превентивни и оперативни мерки против […]

Мобилни тимови за помош на стари и изнемоштени лица

Општина Пробиштип во соработка со Советот на млади во општината, формираше мобилни тимови за помош на сите стари и изнемоштени лица од општината. Сите граѓани од наведената категорија кои имаат потреба од набавка на потребните лекарства, прехрамбени продукти и средства за хигиена, со цел да не излегуваат надвор и да не остваруваат непосреден контакт со […]